Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 6573 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 4837 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4137 razy
4.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3301 razy
5.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3285 razy
6.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3089 razy
7.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2878 razy
8.  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy (Lampy i oprawy oświetleniowe) 2841 razy
9.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2822 razy
10.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2526 razy
11.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2016) 2416 razy
12.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2386 razy
13.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2352 razy
14.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2351 razy
15.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2298 razy
16.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2282 razy
17.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2211 razy
18.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2177 razy
19.  Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rytwiany (IV.2016) 2142 razy
20.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 2053 razy
21.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2016 roku 2049 razy
22.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 2013 razy
23.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 1891 razy
24.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1888 razy
25.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1859 razy
26.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1854 razy
27.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1834 razy
28.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1817 razy
29.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 1814 razy
30.  Zeznania świadków w sprawie braku dokumentacji emerytalno - rentowej 1771 razy
W sumie 77747 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 6.8 %
2.  Ogłoszenia kat. główna 5.2 %
3.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2009 5 %
4.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2008 4.3 %
5.  WYNIKI PRZETARGÓW 2008 4.1 %
6.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2010 3.2 %
7.  Ochrona Środowiska (2009r.) 2.9 %
8.  Ogłoszenia 2011r. kat. główna 2.9 %
9.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 2.7 %
10.  Wójt Gminy kat. główna 2.6 %
11.  Ogłoszenia 2010r. kat. główna 2.4 %
12.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2011 2.3 %
13.  Spis spraw, druki kat. główna 2.1 %
14.  Ogłoszenia 2009r. kat. główna 2.1 %
15.  Ogłoszenia 2008r. kat. główna 2.1 %
16.  Zarządzenia Wójta Gminy (2008r.) 2 %
17.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 1.9 %
18.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2007 1.8 %
19.  Zarządzenia Wójta Gminy (2010r.) 1.7 %
20.  Rada Gminy kat. główna 1.6 %
21.  Zarządzenia Wójta Gminy (2009r.) 1.5 %
22.  WYNIKI PRZETARGÓW 2009 1.5 %
23.  Ochrona Środowiska (2007r.) 1.5 %
24.  Dokumenty strategiczne kat. główna 1.4 %
25.  WYNIKI PRZETARGÓW 2007 1.3 %
26.  Zamówienia publiczne kat. główna 1.3 %
27.  Protokoły z przebiegu obrad kat. główna 1.2 %
28.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
29.  WYNIKI PRZETARGÓW 2011 1.1 %
30.  Oświadczenia Majątkowe kat. główna 1.1 %
31.  Protokoły (2007r.) 1.1 %
32.  WYNIKI PRZETARGÓW 2010 1 %
33.  Budżet Gminy kat. główna 1 %
34.  Ochrona Środowiska (2010r.) 1 %
35.  Regulamin kat. główna 0.9 %
36.  Uchwały Rady Gminy (2003r.) 0.9 %
37.  Uchwały Rady Gminy (2010r.) 0.8 %
38.  Statut kat. główna 0.8 %
39.  Aktualne podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.8 %
40.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
41.  Protokoły (2008r.) 0.7 %
42.  Uchwały Rady Gminy (2004r.) 0.7 %
43.  Wykaz danych o środowisku 0.7 %
44.  Uchwały Rady Gminy (2009r. ) 0.7 %
45.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
46.  Kontrole kat. główna 0.6 %
47.  Ochrona Środowiska (2008r.) 0.6 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
49.  Ogłoszenia 2012r. kat. główna 0.6 %
50.  Protokoły (2010r.) 0.6 %
51.  Uchwały Rady Gminy (2008r. ) 0.6 %
52.  Dane kat. główna 0.6 %
53.  Protokoły (2006r.) 0.5 %
54.  Uchwały Rady Gminy (2011r.) 0.5 %
55.  www.rytwiany.com.pl kat. główna 0.5 %
56.  Zarządzenia Wójta Gminy (2007r.) 0.5 %
57.  Protokoły (2009r.) 0.5 %
58.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2012 0.5 %
59.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
60.  Protokoły (2005r.) 0.4 %
61.  Majątek Gminy kat. główna 0.4 %
62.  Protokoły (2004r.) 0.4 %
63.  Uchwały Rady Gminy (2007r. ) 0.4 %
64.  Fundusze kat. główna 0.4 %
65.  Zmiany w budżecie 2007 kat. główna 0.4 %
66.  Zarządzenia Wójta Gminy (2011r.) 0.3 %
67.  Uchwały Rady Gminy (2006r. ) 0.3 %
68.  Aktualne opłaty
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym kat. główna
0.3 %
69.  Uchwały Rady Gminy (2005r. ) 0.2 %
70.  Struktura organizacyjna 0.2 %
71.  Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0.2 %
72.  WYNIKI PRZETARGÓW 2012 0.2 %
73.  Ogłoszenia 2007r. kat. główna 0.2 %
74.  Majątek Gminy 2006r. 0.2 %
75.  Zarządzenia Wójta Gminy (2006r.) 0.2 %
76.  Transmisja obrad sesji kat. główna 0.1 %
77.  Ogłoszenia 2020 r. kat. główna 0.1 %
78.  Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy i wyborów 0.1 %
79.  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 0.1 %
80.  Petycje kat. główna 0.1 %
81.  Ochrona Środowiska (2011r.) 0.1 %
82.  Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 0.1 %
83.  Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) 0.1 %
84.  Majątek Gminy 2007r. - 2010r. 0.1 %
85.  GMINNE KOMISJE kat. główna 0.1 %
86.  Dotacje kat. główna 0.1 %
87.  Uchwały Rady Gminy (2012r.) 0.1 %
88.  Ogłoszenia 2018r kat. główna 0.1 %
89.  Ogłoszenia 2021r. kat. główna 0.1 %
90.  Ogłoszenia 2019 r. kat. główna 0.1 %
91.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.1 %
92.  Dotacje 2011 0.1 %
93.  Publiczne Gimnazjum w Rytwianach kat. główna 0.1 %
94.  Ochrona Środowiska (2012r.) 0.1 %
95.  Ogłoszenia 2017r kat. główna 0 %
96.  Ogłoszenia 2016r. kat. główna 0 %
97.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 0 %
98.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach kat. główna 0 %
99.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Sichowie Dużym kat. główna 0 %
100.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Szczece kat. główna 0 %
101.  Kontrole podatkowe kat. główna 0 %
102.  Publiczne Przedszkole w Rytwianach kat. główna 0 %
103.  Zarządzenia Wójta Gminy (2003r.) 0 %
104.  Zarządzenia Wójta Gminy (2005r.) 0 %
105.  RODO kat. główna 0 %
106.  Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.) 0 %
107.  Protokoły z głosowań kat. główna 0 %
108.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
109.  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 %
110.  Majątek Gminy 2011 0 %
111.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0 %
112.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
113.  Ogłoszenia 2014r. kat. główna 0 %
114.  Ogłoszenia 2015r. kat. główna 0 %
115.  Ogłoszenia 2013r. kat. główna 0 %
116.  BUDŻET - LATA 2016-2020 0 %
117.  BUDŻET - LATA 2011-2015 0 %
118.  BUDŻET - LATA 1991-2000 0 %
119.  WYNIKI PRZETARGÓW 2015 0 %
120.  BUDŻET - LATA 2006-2010 0 %
121.  BUDŻET - LATA 2001-2005 0 %
122.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2021 0 %
123.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2017 0 %
124.  Protokoły (2002r.) 0 %
125.  Uchwały Rady Gminy (kadencja 2018-2023) 0 %
126.  TERMINY OBRAD KOMISJI 0 %
127.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2018 0 %
128.  WYNIKI PRZETARGÓW 2018 0 %
129.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2019 0 %
130.  Plan postępowań o udzielenie zamówień 0 %
131.  WYNIKI PRZETARGÓW 2017 0 %
132.  Rejestr instytucji kultury 0 %
133.  ZAMÓWIENIA do 130 tysięcy złotych (2021 - 2026) 0 %
134.  WYNIKI PRZETARGÓW 2014 0 %
135.  Majątek Gminy 2012 0 %
136.  Ochrona Środowiska (2013r.) 0 %
137.  WYNIKI PRZETARGÓW 2013 0 %
138.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2013 0 %
139.  Uchwały Rady Gminy (2013r.) 0 %
140.  Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) 0 %
141.  Protokoły (2003r.) 0 %
142.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2014 0 %
143.  Uchwały Rady Gminy (2014r.) 0 %
144.  WYNIKI PRZETARGÓW 2016 0 %
145.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2016 0 %
146.  ZAMÓWIENIA do 30.000 euro (2015 - 2020) 0 %
147.  Ochrona Środowiska (2014-2020) 0 %
148.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2015 0 %
149.  Uchwały Rady Gminy (2015-2018r.) 0 %
150.  Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2021 r.) 0 %
151.  Protokoły (2011-2023) 0 %
152.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 0 %
Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.