Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 7618 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 4958 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4256 razy
4.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3599 razy
5.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3430 razy
6.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3144 razy
7.  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy (Lampy i oprawy oświetleniowe) 3097 razy
8.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2941 razy
9.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2921 razy
10.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2598 razy
11.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2507 razy
12.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2432 razy
13.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2393 razy
14.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2342 razy
15.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2318 razy
16.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2252 razy
17.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2214 razy
18.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 2125 razy
19.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 2066 razy
20.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 1984 razy
21.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 1944 razy
22.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1924 razy
23.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1900 razy
24.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1894 razy
25.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1890 razy
26.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1854 razy
27.  Zeznania świadków w sprawie braku dokumentacji emerytalno - rentowej 1845 razy
28.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko SEKRETARZ GMINY RYTWIANY 1788 razy
29.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Gminy Rytwiany (04.2019) 1758 razy
30.  P r o t o k ó ł Nr XII/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28.09.2007r 1756 razy
W sumie 79748 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 7.8 %
2.  Ogłoszenia kat. główna 4.7 %
3.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 4.5 %
4.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2009 4.2 %
5.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2008 3.7 %
6.  WYNIKI PRZETARGÓW 2008 3.5 %
7.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 3.2 %
8.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2010 2.7 %
9.  Ochrona Środowiska (2009r.) 2.5 %
10.  Ogłoszenia 2011r. kat. główna 2.4 %
11.  Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (do 31.12.2020 r.) kat. główna 2.2 %
12.  Wójt Gminy kat. główna 2.2 %
13.  Spis spraw, druki kat. główna 2.1 %
14.  Ogłoszenia 2010r. kat. główna 2.1 %
15.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2011 1.9 %
16.  Ogłoszenia 2009r. kat. główna 1.8 %
17.  Ogłoszenia 2008r. kat. główna 1.7 %
18.  Ogłoszenia 2021r. kat. główna 1.7 %
19.  Zarządzenia Wójta Gminy (2008r.) 1.7 %
20.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2007 1.5 %
21.  Protokoły z przebiegu obrad kat. główna 1.5 %
22.  Zarządzenia Wójta Gminy (2010r.) 1.4 %
23.  Rada Gminy kat. główna 1.4 %
24.  Dokumenty strategiczne kat. główna 1.4 %
25.  Budżet Gminy kat. główna 1.3 %
26.  Zarządzenia Wójta Gminy (2009r.) 1.3 %
27.  Oświadczenia Majątkowe kat. główna 1.2 %
28.  WYNIKI PRZETARGÓW 2009 1.2 %
29.  Ochrona Środowiska (2007r.) 1.2 %
30.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
31.  WYNIKI PRZETARGÓW 2007 1.1 %
32.  Ogłoszenia 2020 r. kat. główna 1 %
33.  WYNIKI PRZETARGÓW 2011 1 %
34.  Protokoły (2007r.) 0.9 %
35.  WYNIKI PRZETARGÓW 2010 0.9 %
36.  Ochrona Środowiska (2010r.) 0.9 %
37.  Regulamin kat. główna 0.8 %
38.  Ogłoszenia 2018r kat. główna 0.8 %
39.  Ogłoszenia 2019 r. kat. główna 0.8 %
40.  Aktualne podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.8 %
41.  Uchwały Rady Gminy (2003r.) 0.7 %
42.  Statut kat. główna 0.7 %
43.  Uchwały Rady Gminy (2010r.) 0.7 %
44.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
45.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
46.  Protokoły (2008r.) 0.6 %
47.  Uchwały Rady Gminy (2004r.) 0.6 %
48.  Wykaz danych o środowisku 0.6 %
49.  Kontrole kat. główna 0.6 %
50.  Uchwały Rady Gminy (2009r. ) 0.5 %
51.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
52.  Ochrona Środowiska (2008r.) 0.5 %
53.  Ogłoszenia 2012r. kat. główna 0.5 %
54.  Protokoły (2010r.) 0.5 %
55.  Uchwały Rady Gminy (2008r. ) 0.5 %
56.  Dane kat. główna 0.5 %
57.  Protokoły (2006r.) 0.5 %
58.  Ogłoszenia 2017r kat. główna 0.5 %
59.  www.rytwiany.com.pl kat. główna 0.4 %
60.  Uchwały Rady Gminy (2011r.) 0.4 %
61.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
62.  Zarządzenia Wójta Gminy (2007r.) 0.4 %
63.  Protokoły (2009r.) 0.4 %
64.  Majątek Gminy kat. główna 0.4 %
65.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2012 0.4 %
66.  Ogłoszenia 2016r. kat. główna 0.4 %
67.  Protokoły (2005r.) 0.4 %
68.  Fundusze kat. główna 0.4 %
69.  Protokoły (2004r.) 0.3 %
70.  Uchwały Rady Gminy (2007r. ) 0.3 %
71.  Aktualne opłaty
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym kat. główna
0.3 %
72.  Zmiany w budżecie 2007 kat. główna 0.3 %
73.  Transmisja obrad sesji kat. główna 0.3 %
74.  Petycje kat. główna 0.3 %
75.  GMINNE KOMISJE kat. główna 0.3 %
76.  Zarządzenia Wójta Gminy (2011r.) 0.2 %
77.  Uchwały Rady Gminy (2006r. ) 0.2 %
78.  Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) kat. główna 0.2 %
79.  Uchwały Rady Gminy (2005r. ) 0.2 %
80.  Struktura organizacyjna 0.2 %
81.  Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0.2 %
82.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.2 %
83.  Ogłoszenia 2007r. kat. główna 0.2 %
84.  WYNIKI PRZETARGÓW 2012 0.1 %
85.  Majątek Gminy 2006r. 0.1 %
86.  Zarządzenia Wójta Gminy (2006r.) 0.1 %
87.  Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy i wyborów 0.1 %
88.  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 0.1 %
89.  Dotacje kat. główna 0.1 %
90.  Ochrona Środowiska (2011r.) 0.1 %
91.  Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 0.1 %
92.  Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) 0.1 %
93.  Majątek Gminy 2007r. - 2010r. 0.1 %
94.  Kontrole podatkowe kat. główna 0.1 %
95.  Uchwały Rady Gminy (2012r.) 0.1 %
96.  Dotacje 2011 0.1 %
97.  Protokoły z głosowań kat. główna 0.1 %
98.  RODO kat. główna 0.1 %
99.  Publiczne Gimnazjum w Rytwianach kat. główna 0 %
100.  Ochrona Środowiska (2012r.) 0 %
101.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
102.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach kat. główna 0 %
103.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 0 %
104.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Sichowie Dużym kat. główna 0 %
105.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Szczece kat. główna 0 %
106.  Publiczne Przedszkole w Rytwianach kat. główna 0 %
107.  Ogłoszenia 2015r. kat. główna 0 %
108.  Ogłoszenia 2014r. kat. główna 0 %
109.  Zarządzenia Wójta Gminy (2003r.) 0 %
110.  Zarządzenia Wójta Gminy (2005r.) 0 %
111.  Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.) 0 %
112.  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 %
113.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
114.  Majątek Gminy 2011 0 %
115.  Ogłoszenia 2013r. kat. główna 0 %
116.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0 %
117.  WYNIKI PRZETARGÓW 2018 0 %
118.  BUDŻET - LATA 2001-2005 0 %
119.  BUDŻET - LATA 2006-2010 0 %
120.  BUDŻET - LATA 2011-2015 0 %
121.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2021 0 %
122.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2019 0 %
123.  BUDŻET - LATA 2016-2020 0 %
124.  BUDŻET - LATA 1991-2000 0 %
125.  TERMINY OBRAD KOMISJI 0 %
126.  Uchwały Rady Gminy (kadencja 2018-2023) 0 %
127.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2017 0 %
128.  Zaproszenia do złożenia oferty - 2021 r. 0 %
129.  Plan postępowań o udzielenie zamówień 0 %
130.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2018 0 %
131.  WYNIKI PRZETARGÓW 2017 0 %
132.  Rejestr instytucji kultury 0 %
133.  WYNIKI PRZETARGÓW 2016 0 %
134.  Majątek Gminy 2012 0 %
135.  Ochrona Środowiska (2013r.) 0 %
136.  WYNIKI PRZETARGÓW 2013 0 %
137.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2013 0 %
138.  Uchwały Rady Gminy (2013r.) 0 %
139.  Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) 0 %
140.  Protokoły (2003r.) 0 %
141.  Protokoły (2002r.) 0 %
142.  WYNIKI PRZETARGÓW 2014 0 %
143.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2014 0 %
144.  Uchwały Rady Gminy (2014r.) 0 %
145.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2016 0 %
146.  ZAMÓWIENIA do 30.000 euro (2015 - 2020) 0 %
147.  WYNIKI PRZETARGÓW 2015 0 %
148.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2015 0 %
149.  Uchwały Rady Gminy (2015-2018r.) 0 %
150.  Ochrona Środowiska (2014-2020) 0 %
151.  Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2021 r.) 0 %
152.  Protokoły (2011-2023) 0 %
153.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 0 %
Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.