Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 7119 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 4905 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4190 razy
4.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3421 razy
5.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3347 razy
6.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3120 razy
7.  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy (Lampy i oprawy oświetleniowe) 3009 razy
8.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2905 razy
9.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2901 razy
10.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2572 razy
11.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2427 razy
12.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2408 razy
13.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2371 razy
14.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2320 razy
15.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2301 razy
16.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2232 razy
17.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2198 razy
18.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 2092 razy
19.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 2045 razy
20.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 1924 razy
21.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1907 razy
22.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1880 razy
23.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1876 razy
24.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1864 razy
25.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 1864 razy
26.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1835 razy
27.  Zeznania świadków w sprawie braku dokumentacji emerytalno - rentowej 1809 razy
28.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko SEKRETARZ GMINY RYTWIANY 1753 razy
29.  P r o t o k ó ł Nr XII/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28.09.2007r 1736 razy
30.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Gminy Rytwiany (04.2019) 1709 razy
W sumie 78040 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 7.5 %
2.  Ogłoszenia kat. główna 4.9 %
3.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2009 4.6 %
4.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2008 4 %
5.  WYNIKI PRZETARGÓW 2008 3.8 %
6.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 3.7 %
7.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2010 2.9 %
8.  Ochrona Środowiska (2009r.) 2.7 %
9.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 2.7 %
10.  Ogłoszenia 2011r. kat. główna 2.6 %
11.  Wójt Gminy kat. główna 2.4 %
12.  Ogłoszenia 2010r. kat. główna 2.2 %
13.  Spis spraw, druki kat. główna 2.1 %
14.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2011 2.1 %
15.  Ogłoszenia 2009r. kat. główna 2 %
16.  Ogłoszenia 2008r. kat. główna 1.9 %
17.  Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (do 31.12.2020 r.) kat. główna 1.8 %
18.  Zarządzenia Wójta Gminy (2008r.) 1.8 %
19.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2007 1.7 %
20.  Zarządzenia Wójta Gminy (2010r.) 1.5 %
21.  Rada Gminy kat. główna 1.5 %
22.  Zarządzenia Wójta Gminy (2009r.) 1.4 %
23.  Protokoły z przebiegu obrad kat. główna 1.4 %
24.  Dokumenty strategiczne kat. główna 1.4 %
25.  WYNIKI PRZETARGÓW 2009 1.3 %
26.  Ochrona Środowiska (2007r.) 1.3 %
27.  WYNIKI PRZETARGÓW 2007 1.2 %
28.  Budżet Gminy kat. główna 1.2 %
29.  Oświadczenia Majątkowe kat. główna 1.2 %
30.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
31.  WYNIKI PRZETARGÓW 2011 1 %
32.  Protokoły (2007r.) 1 %
33.  WYNIKI PRZETARGÓW 2010 0.9 %
34.  Ochrona Środowiska (2010r.) 0.9 %
35.  Regulamin kat. główna 0.9 %
36.  Uchwały Rady Gminy (2003r.) 0.8 %
37.  Aktualne podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.8 %
38.  Uchwały Rady Gminy (2010r.) 0.8 %
39.  Statut kat. główna 0.8 %
40.  Ogłoszenia 2021r. kat. główna 0.8 %
41.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.7 %
42.  Protokoły (2008r.) 0.6 %
43.  Uchwały Rady Gminy (2004r.) 0.6 %
44.  Wykaz danych o środowisku 0.6 %
45.  Ogłoszenia 2020 r. kat. główna 0.6 %
46.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
47.  Uchwały Rady Gminy (2009r. ) 0.6 %
48.  Kontrole kat. główna 0.6 %
49.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.6 %
50.  Ochrona Środowiska (2008r.) 0.6 %
51.  Ogłoszenia 2012r. kat. główna 0.5 %
52.  Protokoły (2010r.) 0.5 %
53.  Uchwały Rady Gminy (2008r. ) 0.5 %
54.  Dane kat. główna 0.5 %
55.  Protokoły (2006r.) 0.5 %
56.  Ogłoszenia 2018r kat. główna 0.5 %
57.  Ogłoszenia 2019 r. kat. główna 0.5 %
58.  www.rytwiany.com.pl kat. główna 0.5 %
59.  Uchwały Rady Gminy (2011r.) 0.5 %
60.  Zarządzenia Wójta Gminy (2007r.) 0.5 %
61.  Protokoły (2009r.) 0.4 %
62.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
63.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2012 0.4 %
64.  Majątek Gminy kat. główna 0.4 %
65.  Protokoły (2005r.) 0.4 %
66.  Fundusze kat. główna 0.4 %
67.  Protokoły (2004r.) 0.4 %
68.  Uchwały Rady Gminy (2007r. ) 0.4 %
69.  Zmiany w budżecie 2007 kat. główna 0.3 %
70.  Aktualne opłaty
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym kat. główna
0.3 %
71.  Ogłoszenia 2017r kat. główna 0.3 %
72.  Zarządzenia Wójta Gminy (2011r.) 0.3 %
73.  Uchwały Rady Gminy (2006r. ) 0.3 %
74.  Ogłoszenia 2016r. kat. główna 0.3 %
75.  Uchwały Rady Gminy (2005r. ) 0.2 %
76.  Transmisja obrad sesji kat. główna 0.2 %
77.  Petycje kat. główna 0.2 %
78.  GMINNE KOMISJE kat. główna 0.2 %
79.  Struktura organizacyjna 0.2 %
80.  Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0.2 %
81.  Ogłoszenia 2007r. kat. główna 0.2 %
82.  WYNIKI PRZETARGÓW 2012 0.2 %
83.  Majątek Gminy 2006r. 0.2 %
84.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.1 %
85.  Zarządzenia Wójta Gminy (2006r.) 0.1 %
86.  Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy i wyborów 0.1 %
87.  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 0.1 %
88.  Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) kat. główna 0.1 %
89.  Ochrona Środowiska (2011r.) 0.1 %
90.  Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 0.1 %
91.  Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) 0.1 %
92.  Majątek Gminy 2007r. - 2010r. 0.1 %
93.  Dotacje kat. główna 0.1 %
94.  Uchwały Rady Gminy (2012r.) 0.1 %
95.  Kontrole podatkowe kat. główna 0.1 %
96.  Dotacje 2011 0.1 %
97.  Publiczne Gimnazjum w Rytwianach kat. główna 0.1 %
98.  Ochrona Środowiska (2012r.) 0 %
99.  Protokoły z głosowań kat. główna 0 %
100.  RODO kat. główna 0 %
101.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 0 %
102.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach kat. główna 0 %
103.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Sichowie Dużym kat. główna 0 %
104.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Szczece kat. główna 0 %
105.  Publiczne Przedszkole w Rytwianach kat. główna 0 %
106.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
107.  Zarządzenia Wójta Gminy (2003r.) 0 %
108.  Zarządzenia Wójta Gminy (2005r.) 0 %
109.  Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.) 0 %
110.  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 %
111.  Ogłoszenia 2015r. kat. główna 0 %
112.  Ogłoszenia 2014r. kat. główna 0 %
113.  Majątek Gminy 2011 0 %
114.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0 %
115.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
116.  Ogłoszenia 2013r. kat. główna 0 %
117.  BUDŻET - LATA 2006-2010 0 %
118.  BUDŻET - LATA 2001-2005 0 %
119.  BUDŻET - LATA 2016-2020 0 %
120.  BUDŻET - LATA 1991-2000 0 %
121.  BUDŻET - LATA 2011-2015 0 %
122.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2017 0 %
123.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2021 0 %
124.  Zaproszenia do złożenia oferty - 2021 r. 0 %
125.  TERMINY OBRAD KOMISJI 0 %
126.  Uchwały Rady Gminy (kadencja 2018-2023) 0 %
127.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2018 0 %
128.  WYNIKI PRZETARGÓW 2018 0 %
129.  Plan postępowań o udzielenie zamówień 0 %
130.  WYNIKI PRZETARGÓW 2017 0 %
131.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2019 0 %
132.  Rejestr instytucji kultury 0 %
133.  WYNIKI PRZETARGÓW 2016 0 %
134.  Majątek Gminy 2012 0 %
135.  Ochrona Środowiska (2013r.) 0 %
136.  WYNIKI PRZETARGÓW 2013 0 %
137.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2013 0 %
138.  Uchwały Rady Gminy (2013r.) 0 %
139.  Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) 0 %
140.  Protokoły (2003r.) 0 %
141.  Protokoły (2002r.) 0 %
142.  WYNIKI PRZETARGÓW 2014 0 %
143.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2014 0 %
144.  Uchwały Rady Gminy (2014r.) 0 %
145.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2016 0 %
146.  ZAMÓWIENIA do 30.000 euro (2015 - 2020) 0 %
147.  WYNIKI PRZETARGÓW 2015 0 %
148.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2015 0 %
149.  Uchwały Rady Gminy (2015-2018r.) 0 %
150.  Ochrona Środowiska (2014-2020) 0 %
151.  Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2021 r.) 0 %
152.  Protokoły (2011-2023) 0 %
153.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 0 %
Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.