Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 9624 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 5126 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4548 razy
4.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 4242 razy
5.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3615 razy
6.  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy (Lampy i oprawy oświetleniowe) 3297 razy
7.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3243 razy
8.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 3108 razy
9.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2995 razy
10.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2758 razy
11.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2678 razy
12.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2514 razy
13.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 2488 razy
14.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2467 razy
15.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2412 razy
16.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2386 razy
17.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2326 razy
18.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2281 razy
19.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 2203 razy
20.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 2131 razy
21.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 2011 razy
22.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1994 razy
23.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1978 razy
24.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1958 razy
25.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1953 razy
26.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1930 razy
27.  Ogłoszenie o naborze na stanowisko SEKRETARZ GMINY RYTWIANY 1890 razy
28.  Oświadczenia majątkowe Pracowników Gminy Rytwiany (04.2019) 1883 razy
29.  P r o t o k ó ł Nr XII/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28.09.2007r 1818 razy
30.  Zarządzenie Nr 36/2007 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 25 września 2007 roku 1726 razy
W sumie 85583 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 8.9 %
2.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 6.2 %
3.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 4.1 %
4.  Ogłoszenia kat. główna 4 %
5.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2009 3.4 %
6.  Ogłoszenia 2021r. kat. główna 3.3 %
7.  Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro (do 31.12.2020 r.) kat. główna 3 %
8.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2008 3 %
9.  WYNIKI PRZETARGÓW 2008 2.8 %
10.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2010 2.2 %
11.  Spis spraw, druki kat. główna 2.1 %
12.  Ogłoszenia 2011r. kat. główna 2 %
13.  Ochrona Środowiska (2009r.) 2 %
14.  Ogłoszenia 2020 r. kat. główna 1.9 %
15.  Wójt Gminy kat. główna 1.8 %
16.  Protokoły z przebiegu obrad kat. główna 1.8 %
17.  Ogłoszenia 2010r. kat. główna 1.7 %
18.  Budżet Gminy kat. główna 1.6 %
19.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2011 1.5 %
20.  Ogłoszenia 2018r kat. główna 1.5 %
21.  Ogłoszenia 2009r. kat. główna 1.5 %
22.  Oświadczenia Majątkowe kat. główna 1.4 %
23.  Ogłoszenia 2008r. kat. główna 1.4 %
24.  Ogłoszenia 2019 r. kat. główna 1.4 %
25.  Zarządzenia Wójta Gminy (2008r.) 1.4 %
26.  Dokumenty strategiczne kat. główna 1.3 %
27.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2007 1.2 %
28.  Rada Gminy kat. główna 1.2 %
29.  Zarządzenia Wójta Gminy (2010r.) 1.2 %
30.  Urząd Gminy kat. główna 1.1 %
31.  Zarządzenia Wójta Gminy (2009r.) 1 %
32.  WYNIKI PRZETARGÓW 2009 1 %
33.  Ochrona Środowiska (2007r.) 1 %
34.  WYNIKI PRZETARGÓW 2007 0.9 %
35.  Ogłoszenia 2017r kat. główna 0.8 %
36.  Regulamin kat. główna 0.8 %
37.  WYNIKI PRZETARGÓW 2011 0.8 %
38.  Aktualne podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.8 %
39.  Protokoły (2007r.) 0.7 %
40.  WYNIKI PRZETARGÓW 2010 0.7 %
41.  Ochrona Środowiska (2010r.) 0.7 %
42.  Ogłoszenia 2022r. kat. główna 0.7 %
43.  Statut kat. główna 0.6 %
44.  Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł (od 01.01.2021 r.) kat. główna 0.6 %
45.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.6 %
46.  Uchwały Rady Gminy (2003r.) 0.6 %
47.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.6 %
48.  Uchwały Rady Gminy (2010r.) 0.6 %
49.  Petycje kat. główna 0.5 %
50.  Kontrole kat. główna 0.5 %
51.  Protokoły (2008r.) 0.5 %
52.  Uchwały Rady Gminy (2004r.) 0.5 %
53.  Transmisja obrad sesji kat. główna 0.5 %
54.  Wykaz danych o środowisku 0.5 %
55.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
56.  Uchwały Rady Gminy (2009r. ) 0.4 %
57.  Ogłoszenia 2012r. kat. główna 0.4 %
58.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
59.  Ochrona Środowiska (2008r.) 0.4 %
60.  GMINNE KOMISJE kat. główna 0.4 %
61.  Ogłoszenia 2016r. kat. główna 0.4 %
62.  Protokoły (2010r.) 0.4 %
63.  Majątek Gminy kat. główna 0.4 %
64.  Uchwały Rady Gminy (2008r. ) 0.4 %
65.  Dane kat. główna 0.4 %
66.  Protokoły (2006r.) 0.4 %
67.  Aktualne opłaty
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym kat. główna
0.4 %
68.  www.rytwiany.com.pl kat. główna 0.4 %
69.  Uchwały Rady Gminy (2011r.) 0.3 %
70.  Zarządzenia Wójta Gminy (2007r.) 0.3 %
71.  Protokoły (2009r.) 0.3 %
72.  Fundusze kat. główna 0.3 %
73.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2012 0.3 %
74.  Gospodarka odpadami kat. główna 0.3 %
75.  Protokoły (2005r.) 0.3 %
76.  Protokoły (2004r.) 0.3 %
77.  Uchwały Rady Gminy (2007r. ) 0.3 %
78.  Zmiany w budżecie 2007 kat. główna 0.2 %
79.  Zarządzenia Wójta Gminy (2011r.) 0.2 %
80.  Uchwały Rady Gminy (2006r. ) 0.2 %
81.  Uchwały Rady Gminy (2005r. ) 0.2 %
82.  Ogłoszenia 2007r. kat. główna 0.1 %
83.  Struktura organizacyjna 0.1 %
84.  Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0.1 %
85.  Kontrole podatkowe kat. główna 0.1 %
86.  Dotacje kat. główna 0.1 %
87.  WYNIKI PRZETARGÓW 2012 0.1 %
88.  Majątek Gminy 2006r. 0.1 %
89.  Protokoły z głosowań kat. główna 0.1 %
90.  Zarządzenia Wójta Gminy (2006r.) 0.1 %
91.  Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy i wyborów 0.1 %
92.  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 0.1 %
93.  RODO kat. główna 0.1 %
94.  Ochrona Środowiska (2011r.) 0.1 %
95.  Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 0.1 %
96.  Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) 0.1 %
97.  Majątek Gminy 2007r. - 2010r. 0.1 %
98.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
99.  Uchwały Rady Gminy (2012r.) 0.1 %
100.  Ogłoszenia 2014r. kat. główna 0.1 %
101.  Dotacje 2011 0.1 %
102.  Ogłoszenia 2015r. kat. główna 0 %
103.  Publiczne Gimnazjum w Rytwianach kat. główna 0 %
104.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach kat. główna 0 %
105.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Sichowie Dużym kat. główna 0 %
106.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Szczece kat. główna 0 %
107.  Publiczne Przedszkole w Rytwianach kat. główna 0 %
108.  Ochrona Środowiska (2012r.) 0 %
109.  Ogłoszenia 2013r. kat. główna 0 %
110.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 0 %
111.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
112.  Zarządzenia Wójta Gminy (2003r.) 0 %
113.  Zarządzenia Wójta Gminy (2005r.) 0 %
114.  Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.) 0 %
115.  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 %
116.  Majątek Gminy 2011 0 %
117.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0 %
118.  WYNIKI PRZETARGÓW 2016 0 %
119.  Protokoły (2003r.) 0 %
120.  Plan postępowań o udzielenie zamówień 0 %
121.  WYNIKI PRZETARGÓW 2017 0 %
122.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2017 0 %
123.  Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) 0 %
124.  BUDŻET - LATA 1991-2000 0 %
125.  Protokoły (2011-2023) 0 %
126.  WYNIKI PRZETARGÓW 2018 0 %
127.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2018 0 %
128.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 0 %
129.  TERMINY OBRAD KOMISJI 0 %
130.  Protokoły (2002r.) 0 %
131.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2021 0 %
132.  BUDŻET - LATA 2021-2025 0 %
133.  Zaproszenia do złożenia oferty (2021 -2025) 0 %
134.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2022 0 %
135.  BUDŻET - LATA 2016-2020 0 %
136.  BUDŻET - LATA 2011-2015 0 %
137.  Uchwały Rady Gminy (2015-2018r.) 0 %
138.  Ochrona Środowiska (2013r.) 0 %
139.  Ochrona Środowiska (2014-2020) 0 %
140.  Majątek Gminy 2012 0 %
141.  Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2022 r.) 0 %
142.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2019 0 %
143.  Uchwały Rady Gminy (2014r.) 0 %
144.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2014 0 %
145.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2015 0 %
146.  WYNIKI PRZETARGÓW 2015 0 %
147.  WYNIKI PRZETARGÓW 2013 0 %
148.  BUDŻET - LATA 2006-2010 0 %
149.  BUDŻET - LATA 2001-2005 0 %
150.  Rejestr instytucji kultury 0 %
151.  Uchwały Rady Gminy (2013r.) 0 %
152.  Uchwały Rady Gminy (kadencja 2018-2023) 0 %
153.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2016 0 %
154.  ZAMÓWIENIA do 30.000 euro (2015 - 2020) 0 %
155.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2013 0 %
156.  WYNIKI PRZETARGÓW 2014 0 %
Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.