Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 5873 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 4734 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4056 razy
4.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3221 razy
5.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3146 razy
6.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3056 razy
7.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2846 razy
8.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2740 razy
9.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2468 razy
10.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2016) 2384 razy
11.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2359 razy
12.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2324 razy
13.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2275 razy
14.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2261 razy
15.  Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy (Lampy i oprawy oświetleniowe) 2252 razy
16.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2238 razy
17.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2182 razy
18.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2155 razy
19.  Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rytwiany (IV.2016) 2113 razy
20.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2016 roku 2029 razy
21.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 1990 razy
22.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 1952 razy
23.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 1866 razy
24.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1864 razy
25.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1837 razy
26.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1830 razy
27.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1809 razy
28.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1781 razy
29.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 1720 razy
30.  Zeznania świadków w sprawie braku dokumentacji emerytalno - rentowej 1708 razy
W sumie 75069 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2009 5.7 %
2.  Przetargi kat. główna 5.4 %
3.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2008 4.9 %
4.  WYNIKI PRZETARGÓW 2008 4.7 %
5.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2010 3.6 %
6.  Ochrona Środowiska (2009r.) 3.3 %
7.  Ogłoszenia 2011r. 3.3 %
8.  Wójt Gminy kat. główna 2.9 %
9.  Ogłoszenia 2010r. 2.8 %
10.  Ogłoszenia kat. główna 2.7 %
11.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2011 2.6 %
12.  Ogłoszenia 2009r. 2.4 %
13.  Ogłoszenia 2008r. 2.3 %
14.  Zarządzenia Wójta Gminy (2008r.) 2.3 %
15.  Spis spraw, druki kat. główna 2.2 %
16.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2007 2.1 %
17.  Zarządzenia Wójta Gminy (2010r.) 1.9 %
18.  Rada Gminy kat. główna 1.8 %
19.  Zarządzenia Wójta Gminy (2009r.) 1.7 %
20.  WYNIKI PRZETARGÓW 2009 1.7 %
21.  Ochrona Środowiska (2007r.) 1.7 %
22.  WYNIKI PRZETARGÓW 2007 1.5 %
23.  Dokumenty strategiczne kat. główna 1.5 %
24.  WYNIKI PRZETARGÓW 2011 1.3 %
25.  Protokoły (2007r.) 1.2 %
26.  WYNIKI PRZETARGÓW 2010 1.2 %
27.  Uchwały Rady Gminy kat. główna 1.2 %
28.  Ochrona Środowiska (2010r.) 1.2 %
29.  Urząd Gminy kat. główna 1.2 %
30.  Oświadczenia Majątkowe kat. główna 1 %
31.  Regulamin kat. główna 1 %
32.  Protokoły z przebiegu obrad kat. główna 1 %
33.  Uchwały Rady Gminy (2003r.) 1 %
34.  Zarządzenia Wójta Gminy kat. główna 1 %
35.  Uchwały Rady Gminy (2010r.) 0.9 %
36.  Statut kat. główna 0.9 %
37.  Budżet Gminy kat. główna 0.8 %
38.  Protokoły (2008r.) 0.8 %
39.  Uchwały Rady Gminy (2004r.) 0.8 %
40.  Jednostki organizacyjne kat. główna 0.8 %
41.  Wykaz danych o środowisku 0.8 %
42.  Aktualne podatki i opłaty lokalne kat. główna 0.8 %
43.  Uchwały Rady Gminy (2009r. ) 0.7 %
44.  Ochrona Środowiska (2008r.) 0.7 %
45.  Kontrole kat. główna 0.7 %
46.  Ogłoszenia 2012r. 0.7 %
47.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.7 %
48.  Ochrona Środowiska kat. główna 0.7 %
49.  Protokoły (2010r.) 0.6 %
50.  Uchwały Rady Gminy (2008r. ) 0.6 %
51.  Dane kat. główna 0.6 %
52.  Protokoły (2006r.) 0.6 %
53.  Uchwały Rady Gminy (2011r.) 0.6 %
54.  www.rytwiany.com.pl kat. główna 0.6 %
55.  Zarządzenia Wójta Gminy (2007r.) 0.6 %
56.  Protokoły (2009r.) 0.5 %
57.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2012 0.5 %
58.  Protokoły (2005r.) 0.5 %
59.  Protokoły (2004r.) 0.5 %
60.  Uchwały Rady Gminy (2007r. ) 0.5 %
61.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.5 %
62.  Fundusze kat. główna 0.4 %
63.  Majątek Gminy kat. główna 0.4 %
64.  Zmiany w budżecie 2007 kat. główna 0.4 %
65.  Zarządzenia Wójta Gminy (2011r.) 0.3 %
66.  Uchwały Rady Gminy (2006r. ) 0.3 %
67.  Uchwały Rady Gminy (2005r. ) 0.3 %
68.  Struktura organizacyjna 0.2 %
69.  Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 0.2 %
70.  Aktualne opłaty
w Gminnym Zakładzie
Komunalnym kat. główna
0.2 %
71.  WYNIKI PRZETARGÓW 2012 0.2 %
72.  Ogłoszenia 2007r. 0.2 %
73.  Majątek Gminy 2006r. 0.2 %
74.  Zarządzenia Wójta Gminy (2006r.) 0.2 %
75.  Urząd Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Gminy i wyborów 0.2 %
76.  Stanowisko ds. Ochrony Środowiska 0.1 %
77.  Ochrona Środowiska (2011r.) 0.1 %
78.  Stanowisko ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych 0.1 %
79.  Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) 0.1 %
80.  Majątek Gminy 2007r. - 2010r. 0.1 %
81.  Zamówienia do 30000 euro kat. główna 0.1 %
82.  Uchwały Rady Gminy (2012r.) 0.1 %
83.  Dotacje kat. główna 0.1 %
84.  Dotacje 2011 0.1 %
85.  Ochrona Środowiska (2012r.) 0.1 %
86.  Publiczne Gimnazjum w Rytwianach kat. główna 0.1 %
87.  Stanowisko ds. obronnych i zarządzania kryzysowego 0.1 %
88.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rytwianach kat. główna 0 %
89.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Sichowie Dużym kat. główna 0 %
90.  Gminna Biblioteka Publiczna - Filia w Szczece kat. główna 0 %
91.  Publiczne Przedszkole w Rytwianach kat. główna 0 %
92.  Zarządzenia Wójta Gminy (2003r.) 0 %
93.  Zarządzenia Wójta Gminy (2005r.) 0 %
94.  Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.) 0 %
95.  Transmisja obrad sesji kat. główna 0 %
96.  Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 0 %
97.  Majątek Gminy 2011 0 %
98.  Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 0 %
99.  Petycje kat. główna 0 %
100.  GMINNE KOMISJE kat. główna 0 %
101.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
102.  Gospodarka odpadami kat. główna 0 %
103.  Kontrole podatkowe kat. główna 0 %
104.  Protokoły z głosowań kat. główna 0 %
105.  RODO kat. główna 0 %
106.  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego kat. główna 0 %
107.  BUDŻET - LATA 2016-2020 0 %
108.  BUDŻET - LATA 2011-2015 0 %
109.  BUDŻET - LATA 2006-2010 0 %
110.  BUDŻET - LATA 2001-2005 0 %
111.  Rejestr instytucji kultury 0 %
112.  Ogłoszenia 2016r. 0 %
113.  WYNIKI PRZETARGÓW 2016 0 %
114.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2016 0 %
115.  ZAMÓWIENIA DO 30000 euro (2015 - 2022) 0 %
116.  Ogłoszenia 2020 r. 0 %
117.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2017 0 %
118.  Ogłoszenia 2018r 0 %
119.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2018 0 %
120.  WYNIKI PRZETARGÓW 2018 0 %
121.  Ogłoszenia 2019 r. 0 %
122.  BUDŻET - LATA 1991-2000 0 %
123.  Ogłoszenia 2017r 0 %
124.  Ochrona Środowiska (2013r.) 0 %
125.  WYNIKI PRZETARGÓW 2017 0 %
126.  Plan postępowań o udzielenie zamówień 0 %
127.  Protokoły (2002r.) 0 %
128.  WYNIKI PRZETARGÓW 2015 0 %
129.  Ogłoszenia 2013r. 0 %
130.  WYNIKI PRZETARGÓW 2013 0 %
131.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2013 0 %
132.  Uchwały Rady Gminy (2013r.) 0 %
133.  Zarządzenia Wójta Gminy (2013r.) 0 %
134.  Protokoły (2003r.) 0 %
135.  Uchwały Rady Gminy (kadencja 2018-2023) 0 %
136.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 0 %
137.  TERMINY OBRAD KOMISJI 0 %
138.  Majątek Gminy 2012 0 %
139.  WYNIKI PRZETARGÓW 2014 0 %
140.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2015 0 %
141.  Uchwały Rady Gminy (2015-2018r.) 0 %
142.  Ogłoszenia 2015r. 0 %
143.  Ochrona Środowiska (2014-2020) 0 %
144.  Ogłoszenia 2014r. 0 %
145.  Zarządzenia Wójta Gminy (2014 - 2019 r.) 0 %
146.  Protokoły (2011-2023) 0 %
147.  Uchwały Rady Gminy (2014r.) 0 %
148.  OGŁOSZENIA PRZETARGÓW 2014 0 %
149.  OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2019 0 %
Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.