Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Wyświetl stronę główną » Spis spraw, druki » Informacja dla przedsiębiorców zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych

Podtytuł: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Rytwiany

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Wójta Gminy Rytwiany

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1469 ze zm.) przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rytwiany są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez  Wójta Gminy Rytwiany.

Wpis/zmiana wpisu
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Rytwiany na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Wzór wniosku można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rytwiany (poniżej) oraz w Urzędzie Gminy w Rytwianach pok. nr 1 (parter).

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wykreślenie

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytwiany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Uwaga:
Nadal wymagane jest uzyskanie osobnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Spis spraw, druki.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-11-23 13:11

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2023-11-23 13:09

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2022-11-15 10:34

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2022-09-21 11:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2021-11-02 15:06

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2021-01-22 12:34

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2021-01-22 12:17

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2021-01-22 12:14

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2021-01-22 12:14

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-09-29 08:09

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2020-09-28 15:17

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2019-01-10 14:09

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2019-01-09 15:07

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2019-01-09 15:07

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2019-01-09 12:58

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2018-12-10 14:34

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2018-06-01 09:06

Dodanie załącznika/ załączników - Katarzyna Meszek

2018-01-03 08:05

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2017-08-02 15:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2017-06-26 08:36

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2016-09-12 13:08

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-09-22 14:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2014-02-12 10:42

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-08-09 14:22

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-29 14:59

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-22 14:43

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-02-08 10:21

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-02-08 09:58

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-28 08:19

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-05 10:26

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-10-17 10:12

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-09-28 08:35

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-08-17 13:10

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-07-09 10:30

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-07-04 14:53

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-04 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-04 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-04 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-04 00:00

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.