Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Wójta Gminy (2012r.) » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012.

Zarządzenie Nr 1 / 2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 5 stycznia 2012roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem.

Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu wokół zamku w miejscowości Rytwiany - II etap".

ZARZĄDZENIE NR   3/2012 WÓJTA GMINY RYTWIANY z dnia 17 stycznia 2012r.w sprawie uchylenia zarządzenia nr 23/2005 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 lipca 2005r.

Zarządzenie Nr  4 /2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 stycznia 2012r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży.

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 stycznia 2012 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego, użytkowego przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Rytwiany.

Zarządzenie Nr 6/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 8/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia Pani Kazimierze Krali pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Strzegomiu od dnia 1 marca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 roku.

Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.

Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2012 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 11/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 12 /2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2008 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 03 kwietnia 2008r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytwiany.

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom.

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 16/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu

Zarządzenie Nr 17/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 maja 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 23 grudnia 2010r. sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Rytwiany.

Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 01 czerwca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzegomiu

Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Budowa świetlicy wiejskiej z filią biblioteki gminnej oraz placu zabaw dla dzieci w Szczece".

Zarządzenie Nr 20/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w najem i dzierżawę.

Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Strzegomiu

Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Remont placu wokół kościoła parafialnego w Rytwianach".

ZARZĄDZENIE Nr 23/2012 WÓJTA GMINY RYTWIANY z dnia 22 czerwca 2012r. W związku z ogłoszeniem przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach XIV edycję konkursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” powołuję Gminną Komisję Konkursową ...

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sporządzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Rytwiany za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 25/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (poilityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Rytwianach.

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dn. 28.06.2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Strzegomiu.  

Zarządzenie Nr 28/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rytwiany.

Zarządzenie Nr 29/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawiepowołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 30/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola im. Marii Firlejczyk w Sichowie Dużym.

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę.

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie zmianw budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ew. 1344/5 położonej w miejscowości Rytwiany.

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 lipca 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych[...]".

Zarządzenie Nr 37/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pn: "Roboty uzupełniające do zamówienia: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych[...]".

Zarządzenie Nr 38/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 40/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 41/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 października 2012 rokuw sprawie powolania Komisji d/s odbioru robót.

Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2012 roku. W sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 października 2012 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2012 roku. W sprawie powołania komisji do odbioru zadań.

Zarządzenie Nr 44a/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 7 listopada 2012 roku. W spawie powołania Komisji do odbioru zadania remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Zarządzenie Nr 47/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012 roku. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 13 listopada 2012 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 49/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 listopada 2012 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 50/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 26 listopada 2012 roku. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Rytwiany według stanu na 31 grudnia 2012 roku.

Zarządzenie Nr 51/2012 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 grudnia 2012 roku. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-07-09 11:00

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2013-05-07 08:33

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:33

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:32

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:31

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:30

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:30

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:29

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:27

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-05-07 08:20

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-10-17 10:47

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:46

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:43

Dodanie załącznika/ załączników - Jolanta Wróblewska

2012-10-17 10:42

Edycja artykułu - Jolanta Wróblewska

2012-08-27 14:01

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-07-27 12:01

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-07-27 11:57

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-07-27 11:55

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-07-10 14:44

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-07-10 14:44

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-07-10 14:40

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-29 13:54

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-06-29 13:43

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-06-27 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-06-27 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-05-29 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-05-29 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-05-16 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-05-16 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-04-26 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-04-26 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-03-01 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-03-01 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-02-09 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-02-09 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-01-20 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-01-20 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-01-19 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-01-19 00:00

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-01-05 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-01-05 00:00

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.