Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy (2012r.) » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia  19 grudnia 2012 r.

Uchwała numer XXX/159 /2012 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2012-2027

Uchwała numer XXX/160 /2012 w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2012 rok.

Uchwała numer  XXX/161/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w miejscowości Rytwiany i udzielenie bonifikaty.
 

Uchwała numer XXX/162 /2012 w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXIX/157/2012 Rady Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikającej z taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków, na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 roku.


Uchwała numer XXX/163/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.


Uchwała numer XXX/164/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rytwiany


Uchwała numer XXX/165/2012  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rytwiany


Uchwała numer XXX/166/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne


Uchwała numer XXX/167/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie GMINY RYTWIANY


Uchwała numer XXX/168/2012 w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała numer XXX/169/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wyrok Wojewódzkiego Sądu administracyjnego dotyczący Uchwały numer XXX/163/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rytwiany, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-04-30 12:37

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2021-04-30 12:36

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2015-07-09 09:32

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2013-02-05 09:53

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2013-02-05 09:48

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2013-02-05 09:47

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-28 09:43

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-12-28 09:41

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 15:19

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-12-27 15:17

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 15:16

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:55

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:54

Edycja artykułu - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:44

Dodanie załącznika/ załączników - Artur Czerwiec

2012-12-27 12:43

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.