Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (Odpady komunalne)

Wyświetl stronę główną » Przetargi » OGŁOSZENIA i WYNIKI PRZETARGÓW 2020 » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (Odpady komunalne)

Podtytuł: Dotyczy zamówienia publicznego pn.: „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rytwiany do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. Rzędów 40”. Ogłoszenie BZP nr 606210-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

[2020.11.24] - dodano załącznik: Informacja z dn. 24.11.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty

[2020.11.17] - dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert z dn. 17.11.2020 r.

[2020.11.09] do pobrania załączniki graficzne:

[2020.11.09] - dodano załączniki:

 • SIWZ z dn. 09.11.2020 r.,
 • Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1
 • Wzór oświadczenia dot. nie podlegania wykluczeniu – zał. nr 2.
 • Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału – zał. nr 3.
 • Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4.
 • Wykaz sprzętu technicznego skierowanego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – zał. nr 5.
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zał. nr 5a.
 • Wykaz usług wykonanych w podobnym zamówieniu – zał. nr 6.
 • Szczegółowy opis zamówienia – zał. nr 7.
 • Załącznik nr 1 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie ilości i rodzaju zebranych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych;
 • Załącznik nr 2 do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Zestawienie rodzaju zebranych odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych i ilości odpadów ulegających biodegradacji (BIO) z nieruchomości zamieszkałych;
 • Projekt umowy – zał. nr 8.
 • Ogłoszenie  BZP nr 606210-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-11-24 12:56

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-24 12:52

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2020-11-17 13:58

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-17 11:36

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:45

Edycja artykułu - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Kutyla

2020-11-09 12:43

Dodanie artykułu - Piotr Kutyla

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.