Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXXXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2024r. » Informacja o terminie LXXXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.88.2023.JM                                                                                            Rytwiany, 2024-03-20

      

            

                                                           Z A W I A D O M I E N I E           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję  w dniu  26 marca 2024  r. (wtorek)  o godzinie 9.00 LXXXVIII  sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXVII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata                    2024 – 2032.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 9. Uchwała w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w  2025 roku.
 10. Sprawozdanie GOPS w Rytwianach za 2023 rok.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok dla Gminy Rytwiany.
 12. Raport z realizacji w 2023 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany na lata 2022-2025.
 13. Uchwała w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomnika przyrody na terenie Parku Pałacowego w Sichowie Dużym na działce o numerze ewidencyjnym 1164/5, obręb Sichów Duży, Gminy Rytwiany.
 14. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2024 roku.
 15. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 15 stycznia 2024 r.
 16. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 8 lutego 2024 r. i 29 lutego 2024 r.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-03-20 13:35

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.