Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXXXVI sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2024r. » Informacja o terminie LXXXVI sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.86.2023.JM                                                                                                Rytwiany, 2024-02-08

      

            

                                                           Z A W I A D O M I E N I E           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję  w dniu  14.02.2024  r. (środa) o godzinie 8.00 LXXXVI  sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXXV.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata                  2024 – 2032.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rytwiany na lata                2023–2030. 
 10. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                           

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-08 08:38

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.