Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXXVII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2023 r. » Informacja o terminie LXXVII sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.77.2023.JM                                                                                            Rytwiany, 2023-09-08

      

            

                                                           Z A W I A D O M I E N I E           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję  w dniu 14 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 8.00 LXXVII  sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXVI.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2032.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji    Gminy Rytwiany na lata 2023–2030.
10. Uchwala  w sprawie umorzenia postępowania w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
11. Uchwała  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP i kandydatów na strażaka ratownika OSP.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                      

Informacje

Rejestr zmian

2023-09-14 09:50

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2023-09-08 13:19

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.