Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2023 r. » INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Podtytuł: NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Rytwiany, dn. 15.05.2023r.

Nr OR.3153.5.2023.EM

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU  KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia p.n. „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ – działania sportowo – aktywizujące dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Rytwiany, mające na celu zwiększenie odporności oraz wzrost świadomości na temat przeciwdziałania pandemii COVID – 19”.  

W otwartym konkursie  ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty  wymienione  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych z zakresu  ochrony i promocji zdrowia, informuję, że wpłynęła jedna oferta. Ofertę  złożył Klub Sportowy BASZTA Rytwiany z siedzibą  w Rytwianach, ul. Staszowska 15; 28 – 236 Rytwiany.

 Wnioskowana kwota dotacji – 20.000,00 zł.

 Przyznana kwota dotacji dla Klubu Sportowego BASZTA Rytwiany z siedzibą  w Rytwianach, ul. Staszowska 15; 28 – 236 Rytwiany – 20.000,00 zł.

WÓJT GMINY RYTWIANY

Grzegorz Forkasiewicz

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-15 14:06

Dodanie artykułu - Piotr Kutyla

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.