Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXI sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LXI sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.61.2022.JM                                                              Rytwiany, 2022-11-02                                       

                   

                                                           Z A W I A D O M I E N I E            

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 08.11.2022 r. (wtorek)  o godzinie 14.00 LXI sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LVIII i LIX.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy pomiędzy sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata
  2022 – 2033.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rytwiany za rok 2021/2022.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/292/22 Rady Gminy Rytwiany  z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, szczegółowych warunków ich przyznawania oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Rytwiany z dnia 26 września 2022 r. nr LIX/304/22.
 11. Uchwała w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  z terenu Gminy Rytwian
 12. Analiza oświadczeń majątkowych.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                                      

             

                                                                                                                                                                  

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-03 10:01

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2022-11-02 12:39

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.