Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zarządzenia Wójta Gminy za rok 2004.

Wyświetl stronę główną » Zarządzenia Wójta Gminy (2004r.)  » Zarządzenia Wójta Gminy » Zarządzenia Wójta Gminy za rok 2004.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2004 Wójta Gminy Rytwiany – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Strażak – ratownik w akcji”

ZARZĄDZENIE Nr 3/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Rytwiany na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 4/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 5/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE Nr 6/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

ZARZĄDZENIE Nr 7/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie udzielenia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Rytwianach dodatkowych dni wolnych od pracy w zamian za dni  świąteczne przypadające w soboty : 1 maja 2004 roku oraz 25 grudnia 2004 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 9/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rytwianach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

ZARZĄDZENIE Nr 10/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 11/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi

ZARZĄDZENIE Nr 12/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku na terenie gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 13/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 maja 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 14/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędy Gminy w Rytwianach 

ZARZĄDZENIE Nr 15/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ogłoszenia przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach VI edycji konkursu p.n. „Piękna i bezpieczna zagroda – Przyjazna Środowisku” powołuje Gminą Komisję Konkursową

ZARZĄDZENIE Nr 16/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Rytwiany na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 17/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Rozwoju Lokalnego

ZARZĄDZENIE Nr 17/A/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego

ZARZĄDZENIE Nr 18/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 20/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 21/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania odbioru robót remontowych w Szkole Podstawowej w Strzegomiu i Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 22/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 sierpnia 2004 roku w związku ze zgłoszeniem Wykonawcy o wykonaniu robót związanych z dowieszeniem opraw oświetlenia ulicznego w 2004 roku na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 23/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 23 sierpnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 24/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 25/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 września 2004 roku w opracowania projektu budżetu gminy na rok 2005

ZARZĄDZENIE Nr 26/2004 Wójta Gminy Rytwiany w związku z dokonanym zgłoszeniem przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 15 września 2004 roku  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 28/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 30 września 2004 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 29/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 30/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2004 roku  w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2005

ZARZĄDZENIE Nr 31/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 12 listopada 2004 roku  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 33/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 24 listopada 2004 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 34/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 29 listopada 2004 roku  w sprawie zmiany członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rytwianach

ZARZĄDZENIE Nr 35/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2004 roku  w sprawie używania okrągłych pieczęci urzędowych z wizerunkiem herbu gminy Rytwiany

ZARZĄDZENIE Nr 36/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2004 roku  w sprawie udzielenia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Rytwianach dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dzień 25 grudnia 2004 roku

ZARZĄDZENIE Nr 37/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2004 roku  w sprawie ze zgłoszeniem Wykonawcy o wykonaniu robót związanych z budową wodociągów w Sichowie Duży i Podborku

ZARZĄDZENIE Nr 38/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2004 roku  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004

ZARZĄDZENIE Nr 39/2004 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 14 grudnia 2004 roku  w sprawie udzielenia pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Rytwianach dodatkowego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dzień 01 stycznia 2005 roku

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2017-05-04 09:44

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2017-05-04 09:42

Edycja artykułu - Kamil Bąkowski

2015-07-09 11:41

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2011-07-06 00:00

Dodanie załącznika/ załączników -

2011-07-06 00:00

Dodanie artykułu -

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.