Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyczwartek, 1 października 2020 r.

imieniny: Heloiz, Igor

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Statystyka czytalności

Strona główna » Statystyka czytalności

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.


Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY 5377 razy
2.  Wójt Gminy Rytwiany 4669 razy
3.  Rada Gminy Rytwiany i Komisje Rady Gminy w Rytwianach 4006 razy
4.  URZĄD GMINY W RYTWIANACH 3183 razy
5.  STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 3113 razy
6.  Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany 3029 razy
7.  Statut Gminy Rytwiany (2003) 2833 razy
8.  WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW 2709 razy
9.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2013 2455 razy
10.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2016) 2371 razy
11.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2014 roku 2346 razy
12.  Strategia rozwoju Gminy Rytwiany 2000-2010 2314 razy
13.  PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RYTWIANY 2004-2013 2266 razy
14.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2013 roku 2250 razy
15.  USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY 2191 razy
16.  Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XXX z dnia 19 grudnia 2012 r. 2172 razy
17.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2012 roku 2146 razy
18.  Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Rytwiany (IV.2016) 2097 razy
19.  Protokoły z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytych w 2016 roku 2019 razy
20.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane (hala sportowa) 1971 razy
21.  Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji architektonicznej (2) 1923 razy
22.  Wydanie zaświadczenia na jaki cel zgodnie z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO przeznaczona/e została/y działka/i 1857 razy
23.  PROTOKÓŁ Nr X/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 25 lipca 2007r. 1855 razy
24.  REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY RYTWIANY (2007r.) 1827 razy
25.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2012. 1823 razy
26.  Oświadczenia majątkowe pracowników (IV.2017) 1795 razy
27.  Zarządzenia Wójta Gminy - rok 2015 1766 razy
28.  P r o t o k ó ł Nr XII/2007 z sesji Rady Gminy Rytwiany odbytej w dniu 28.09.2007r 1697 razy
29.  ZAPYTANIE OFERTOWE 1644 razy
30.  Protkoły przebiegu obrad w kadencji 2018-2023 1641 razy
W sumie 73345 razy
Strona główna

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020