Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3784

OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: zawiadomienie o skorygowaniu przez Gminę Rytwiany wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 62/12, 62/11, 62/10, 62/7, 62/9, 62/8, 62/5, 62/4, 62/3, 62/2, 61, 46 położonych w miejscowości Grobla” poprzez powiększenie zakresu inwestycji o działki o nr ew. 61, 46 obręb Grobla.