Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3456

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego