Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3445

Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rozwoju Lokalnego

 

Przewodniczący  Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego                       Rytwiany, dnia 14.02.2023 r.

Rady Gminy Rytwiany

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Gminy Rytwiany (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z 2018 r. poz. 3698) zawiadamiam, że w dniu 16.02.2023 r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rozwoju Lokalnego.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Omówienie inwestycji realizowanych z Programu Polski Ład.
  3. Wolne wnioski.
  4.  Zakończenie posiedzenia.

 Przewodniczący Komisji

  /-/ Stanisław Głowacki