Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3443

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Podtytuł: NA REALIZACJĘ ZADAŃ CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY RYTWIANY W 2023R.

Rytwiany, dn. 13.02.2023r.

OR. 3153.1.2023.EM 
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY RYTWIANY W 2023R.
 
W otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023r. na terenie Gminy Rytwiany:
 
w zakresie zadania nr 1 - „Organizacja szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach oraz rozgrywkach w piłce nożnej” wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Klub Sportowy” BASZTA” Rytwiany. Wnioskowana kwota dotacji – 85.000 zł. Przyznana kwota dotacji dla Klubu Sportowego „BASZTA” Rytwiany -  85.000 zł.
 
w zakresie zadania nr 2 – „Organizacja szkoleń, imprez sportowych i udział w zawodach lekkoatletycznych” wpłynęła jedna oferta. Ofertę złożył Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRYF” Rytwiany. Wnioskowana kwota dotacji – 15.000 zł. Przyznana kwota dotacji dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GRYF” Rytwiany – 15.000 zł.
 
Wójt Gminy Rytwiany
Grzegorz Forkasiewicz