Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/3257

Obwieszczenie

Podtytuł: Informacja o wszczęciu postępowania w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji na działce o nr ew. 876/1; obręb Kłoda, gmina Rytwiany, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie