Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/2952

Obwieszczenie

Podtytuł: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 003243T w miejscowości Kłoda od km 0+000 do km 2+120 położonej na działkach o nr 1339 obręb Kłoda, 1907 obręb Sichów Mały, 847 obręb Ruda, na terenie Gminy Rytwiany”