Artykuł pochodzi ze strony: www.rytwiany.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.rytwiany.bip.jur.pl/artykuly/2528

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNNEGO URZĘDU GMINY RYTWIANY

Podtytuł: Zmiana regulaminu z dnia 12.02.2018 Zarządzeniem NR 2/2019 Wójta Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rytwianach

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu  Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rytwianach