Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie III sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2024r. » Informacja o terminie III sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.3.2024.JM                                                                                            Rytwiany, 2024-05-14

      

            

                                                           Z A W I A D O M I E N I E           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję  w dniu  20 maja 2024  r. (poniedziałek)  o godzinie 8.00  III  sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

1.         Otwarcie sesji.

2.         Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.         Zatwierdzenie porządku obrad.

4.         Przyjęcie protokołu z sesji nr II.

5.         Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

6.         Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  z dnia 27.03.2024 r.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków  z dnia 27.03.2024 r.

10.       Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Sichowie Dużym oraz nadania   mu statutu.

11.       Podjęcie uchwały  w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Rytwiany do Rady Społecznej   Samodzielnego  Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

12.       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.

13.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rytwiany nr LXXII/355/23 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.

14.       Sprawy różne i wolne wnioski.

15.       Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Pogorzelska

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-14 14:53

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2024-05-14 14:48

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2024-05-14 14:47

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2024-05-14 14:46

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2024-05-14 14:43

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2024-05-14 14:39

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.