Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXXII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2023 r. » Informacja o terminie LXXII sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.72.2023.JM                                                                                               Rytwiany, 2023-05-17

                                      

                   

                                                           Z A W I A D O M I E N I E 

           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) zwołuję w dniu 23.05.2023  roku  (wtorek) o godzinie 14.00 LXXII  sesję Rady Gminy Rytwiany   w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXXI.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2023 – 2033.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych Ośrodka Pomocy Społecznej za 2022 rok.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok dla Gminy Rytwiany.
 11. Uchwała w sprawie petycji z dnia 28.02.2023 r.
 12. Uchwała w sprawie petycji z dnia 1.03.2023 r.
 13. Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
 14. Uchwała Rady Gminy Rytwiany w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Rytwiany.
 15. Uchwała Rady Gminy Rytwiany w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rytwiany.
 16. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rytwiany z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022.
 17. Sprawy różne i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                           

 

Informacje

Rejestr zmian

2023-05-17 10:32

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.