Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LXIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2023 r. » Informacja o terminie LXIX sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.69.2023.JM                                                                                               Rytwiany, 2023-03-31

                                     

                   

                                                           Z A W I A D O M I E N I E 

           

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję w dniu 06.04.2023 roku  (czwartek) o godzinie 15.00 LXIX sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LXVII i LXVIII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 8. Uchwała w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego
  w Rytwianach.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

 

                    Przewodniczacy Rady Gminy

                    Jerzy Gwizdowski                                                                                                                                                                      

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-31 10:19

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.