Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.58.2022.JM                                                                                    

Rytwiany, 2022-09-16                                         

                   

                                                           Z A W I A D O M I E N I E            

 

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 23 września 2022 r. (piątek)  o godzinie 8.00 LVIII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LVII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r. Gminnego Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022-2033
 9. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rytwiany  za I półrocze 2022 r.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie przez Gminę Rytwiany porozumienia z Powiatami: Opatowskim, Staszowskim, Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021 – 2030.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Staszowa na lata 2022–2030".
 13. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 14. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 lipca 2022 r.
 15. Sprawy różne i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

                                                                                                                                                                                                                  

                              

Informacje

Rejestr zmian

2022-09-16 08:46

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.