Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LIII sesji Rady Gminy Rytwiany

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Rytwiany

 

RG.0002.53.2022.JM                                                                  Rytwiany, dnia 22.04.2022r.

               

 

                                                           Z A W I A D O M I E N I E      

                                                                                                                                                                                                     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) o godzinie   13.00 LIII sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany, z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr LI i  LII.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2022 – 2029.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Rytwian do Wiślańskiego Klastra Energii.
 10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 29.03.2022 r.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rytwiany.
 12. Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia przez nich handlu.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

 

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-18 13:20

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2022-04-22 10:20

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.