Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO

Rytwiany, dn. 20.04.2022r.
OR.3153.4.2022.EM
INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz wspomagania rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany p.n.: „Wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany”.
W otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1057 ze zm. ) z zakresu projektów służących realizacji zadań publicznych na rzecz wspomagania rozwoju wspólnoty lokalnej na terenie Gminy Rytwiany informuję, że wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty, złożone przez:
1. Fundację Aktywizacji i Rozwoju z siedzibą w Osieku, ul. Ogrodowa 3B, 28 - 221 Osiek, (wnioskowana kwota dotacji – 5.000 zł.),
2. Stowarzyszenie Wspólne Dobro Naszej Wsi ze Święcicy, Święcica 2, 28 – 236 Rytwiany, (wnioskowana kwota dotacji – 5.000 zł.).
Do realizacji przedmiotowego zadania publicznego wybrano ofertę Fundacji Aktywizacji i Rozwoju FARMa z siedzibą w Osieku, ul. Ogrodowa 3B, 28-221 Osiek.
Przyznana kwota dotacji dla Fundacji Aktywizacji i Rozwoju FARMa z siedzibą w Osieku, ul. Ogrodowa 3B, 28 – 221 Osiek – 5.000 zł.
WÓJT GMINY RYTWIANY
GRZEGORZ FORKASIEWICZ
 

Informacje

Rejestr zmian

2022-04-20 09:24

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.