Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie LI sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2022r. » Informacja o terminie LI sesji Rady Gminy Rytwiany

 

Przewodniczący Rady Gminy

         Rytwiany

 

RG.0002.51.2022.JM                                                                                   Rytwiany, dnia 23.03.2022r.

               

 

                                                           Z A W I A D O M I E N I E      

                                                                                                                                                                                                     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję w dniu 29.03.2022 r. (wtorek) o godzinie  8.00 LI sesję Rady Gminy Rytwiany w siedzibie Urzędu Gmin Rytwiany,

z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr L.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata
  2022 – 2029.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rytwiany w 2022 roku.
 10. Uchwała w sprawie nie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Rytwiany w  2023 roku.
 11. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy  Rytwiany.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2022 r.
 13. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 17 lutego 2022 r. i 8 marca 2022 r.
 14. Apel Rady Gminy Rytwiany do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

      15. Uchwała w sprawie ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gwizdowski

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-03-30 12:24

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2022-03-24 05:06

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2022-03-23 10:48

Edycja artykułu - Jolanta Markiewicz

2022-03-23 10:34

Dodanie artykułu - Jolanta Markiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.