Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Termin posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wyświetl stronę główną » GMINNE KOMISJE » Termin posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji                Rytwiany, 2021.02.25

Rady Gminy Rytwiany
 

      

         

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Gminy Rytwiany (Dz.Urz. Województwa Świętokrzyskiego  z 2018 r. poz. 3698 ) zawiadamiam, że w dniu  02 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 8.00  odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z art.   15   zzx   ust.   2   ustawy   z   dnia   2   marca   2020   r.   o  szczególnych   rozwiązaniach związanych   z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem   i   zwalczaniem   COVID-19,   innych   chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z zm.)  posiedzenie komisji odbędzie  się w zdalnym trybie z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej).

Porządek zebrania:

1/  Analiza petycji z dnia 11 grudnia 2020 r.

2/  Analiza petycji z dnia 15 grudnia 2020 r.

3/  Analiza skargi z dnia  4 lutego  2021 r. na działalność Wójta Gminy.

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji

                                                                               Michał Rajca

Informacje

Rejestr zmian

2021-02-25 13:02

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.