Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Informacja o terminie XXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2020 r. » Informacja o terminie XXVIII sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.28.2020.UM                                                                                     Rytwiany, 2020.08.28

 

                                                           Z A W I A D O M I E N I E                    

 

                         Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2020  r. poz. 713) zwołuję  w dniu   03.09.2020 r. (czwartek) o godz.  08.00  
zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Rytwiany.

Obrady sesji odbędą się w trybie zwykłym w siedzibie Urzędu Gminy w Rytwianach, ulica Staszowska 15,         sala nr 3.

Osoby wchodzące do budynku obowiązane są do zakrywania ust i nosa na zasadach określonych w § 19 ust.
1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066 ze zm.)              w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

Porządek obrad:

 

1.            Otwarcie sesji.

2.            Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.

3.            Zatwierdzenie porządku obrad.

4.            Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.            Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.

5.            Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

6.            Informacja Wójta o pracy między sesjami.

7.            Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.

8.            Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

9.            Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.

10.          Uchwała w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacji publicznej przy drodze gminnej w miejscowości Ruda.

11.          Sprawy różne i wolne wnioski.

12.          Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                                                         Jerzy Gwizdowski

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-08-28 13:32

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.