Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Termin XXIII sesji Rady Gminy Rytwiany - informacja

Wyświetl stronę główną » Ogłoszenia 2020 r. » Termin XXIII sesji Rady Gminy Rytwiany - informacja

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG.0002.23.2020.UM                                                                                     Rytwiany, 2020.02.20                                                 

 

                                                                            

 

 

                                

 

                                                          Z A W I A D O M I E N I E                     

                                                                                                                                                                                              

                         Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019  r. poz. 506 z późn. zm.)

                                                                     z w o ł u j ę

XXIII   sesję  Rady Gminy Rytwiany  w dniu   27 lutego 2020 r. (czwartek)

o godzinie  8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołów z sesji nr XXI, XXII.
 5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2020 – 2029.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 10. Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 27 listopada 2019 r.
 12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                   /-/ Jerzy  Gwizdowski

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-02-20 09:08

Dodanie artykułu - Artur Czerwiec

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.