Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XLI z dnia 10 marca 2006 roku

Wyświetl stronę główną » Uchwały Rady Gminy (2006r. ) » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy Rytwiany z sesji nr XLI z dnia 10 marca 2006 roku

Uchwała Nr XLI/212/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rytwiany na 2006 r.Uchwała Nr XLI/213/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie przejęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w gminie Rytwiany na 2006r.Uchwała Nr XLI/214/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
gminie Rytwiany na 2006r.Uchwała Nr XLI/215/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie zasad przyznawania świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach zadań własnych GminyUchwała Nr XLI/216/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie: przyjęcia ,, Programu współpracy Gminy Rytwiany z podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006Uchwała Nr XLI/217/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w RytwianachUchwała Nr XLI/218/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie ustalenia i okreslenia zasad nadawania tytułu ,,Zasłużonym dla
Gminy Rytwiany"Uchwała Nr XLI/219/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r.
zmieniająca uchwałę nr XL/209/2006 Rady Gminy Rytwiany z dnia 13
stycznia 2006r.....Uchwała Nr XLI/220/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej
kadegorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu...Uchwała Nr XLI/221/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie powołania osób odpowiedzialnych za realizację projektu
dofinansowanego z Funduszu SpójnościUchwała Nr XLI/222/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy RytwianyUchwała Nr XLI/223/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie dokonania zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie, którego członkiem jest Gmina
RytwianyUchwała Nr XLI/224/2006 Rady Gminy w Rytwianach z dnia 10 marca 2006r. w
sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Rytwiany do Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością...

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2015-07-09 10:05

Edycja artykułu - Dawid Wątroba

2011-01-18 00:00

Dodanie załącznika/ załączników -

2011-01-18 00:00

Dodanie artykułu -

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www


Herb Gminy Rytwiany

Urząd Gminy Rytwiany
28 - 236 Rytwiany
ul. Staszowska 15
woj. świętokrzyskie
tel. (015) 864 79 30
fax (015) 864 79 35NR KONTA (Podatki)
19 9431 0005 2004
0401 9006 0001
BS Staszów o/Rytwiany

 

NR KONTA (Odpady kom.)
13 9431 0005 2004
0401 9006 0012
BS Staszów o/Rytwiany

 

ESP 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.