Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyniedziela, 7 czerwca 2020 r.

imieniny: Ariadna, Jarosław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Rytwiany

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2019 r. » Zawiadomienie o XI sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

  Rytwiany

 

RG..0002.11.2019.UM

  Rytwiany, 2019.06.10   

   Z A W I A D O M I E N I E                 

 

  Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019  r. poz. 506)

 z w o ł u j ę

XI   sesję  Rady Gminy Rytwiany  w dniu   17 czerwca 2019 r. (poniedziałek)

o godzinie  8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 9. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rytwiany do organu regulacyjnego.
 11. Debata nad  Raportem  o stanie Gminy za rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rytwiany wotum zaufania za rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu gminy za rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

       z tytułu wykonania budżetu za 2018rok.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

  /-/   Jerzy Gwizdowski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2019-06-10.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2019-06-10 11:42:05.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2019-06-10 11:42:05.
czytano: 130 razy, id: 2619
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-10
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020