Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyśroda, 16 października 2019 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Rytwiany

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2019 r. » Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany
RG..0002.9.2019.UM                                                                                                                            
Rytwiany, 2019.04.10 
 

Z A W I A D O M I E N I E                 

                                                                                                                                                                                               
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506)
z w o ł u j ę
IX   sesję Rady Gminy Rytwiany  w dniu  18 kwietnia 2019 r. (czwartek)
o godzinie  8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:
 
1.     Otwarcie sesji.
2.     Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.     Zatwierdzenie porządku obrad.
4.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.     Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
6.     Informacja Wójta o pracy między sesjami.
7.     Uchwała w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
8.     Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
9.     Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
10. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rytwianach.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rytwiany.
12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, ustalenia specjalności i form doskonalenia, na które w 2019 r. będzie przysługiwało dofinansowanie.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań własnych OPS w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31.
15. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych OPS w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31
16. Sprawozdanie z wykonania pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w okresie od 2018-01-01 do 2018-12-31.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 Przewodniczący Rady Gminy
/-/  Jerzy Gwizdowski
 

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2019-04-11.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2019-04-11 09:08:54.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2019-04-11 09:08:54.
czytano: 65 razy, id: 2581
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-11
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30,
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2019