Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyponiedziałek, 20 maja 2019 r.

imieniny: Bazylego, Bernardyna

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o VII - sesji Rady Gminy Rytwiany

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2019 r. » Zawiadomienie o VII - sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy Rytwiany

 

RG..0002.7.2019.UM                                                                                    Rytwiany, 2019.02.20 

 

                        

                                                  

 

                                                       Z A W I A D O M I E N I E                     

                                                                                                                                                                                               

      Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 994 z późn. zm.)

                                                                  z w o ł u j ę

VII   sesję  Rady Gminy Rytwiany  w dniu   27 lutego 2019 r. (środa)

o godzinie  13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany,  z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie sesji.
Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy między sesjami.
Uchwała w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.
w sprawie programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy Rytwiany z dnia 14.12.2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2030.

Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/   Jerzy Gwizdowski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2019-02-21.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2019-02-21 08:10:51.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2019-02-21 08:10:51.
czytano: 47 razy, id: 2545
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-02-21
Aktualizacja wiadomości
Artur Czerwiec

2019-02-21
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30,
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2019