Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyniedziela, 22 września 2019 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Termin V - sesji Rady Gminy Rytwiany

Strona główna » Ogłoszenia » Termin V - sesji Rady Gminy Rytwiany

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG..0002.5.2019.UM                                                                                    Rytwiany, 2019.01.17 

 

 

                                                       Z A W I A D O M I E N I E                     

                                                                                                                                                                                               

      Na podstawie art. 20  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)

                                                              z w o ł u j ę

V - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu   24  stycznia 2019 r. (czwartek)

o godzinie  13.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 7. Odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.
 8. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Rytwiany  i komisji stałych Rady Gminy na 2019 r.
 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2019 – 2030.
 10. Uchwała w sprawie budżetu gminy na 2019 r.
 11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/242/2018 Rady Gminy Rytwiany z dnia 30.07.2018 r. w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Uchwała w sprawie statutów sołectw.
 13. Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   /-/   Jerzy Gwizdowski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2019-01-18.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2019-01-18 07:50:19.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2019-01-18 07:50:19.
czytano: 117 razy, id: 2517
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-18
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30,
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2019