Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyniedziela, 22 września 2019 r.

imieniny: Milana, Tomasz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Strona główna » Ogłoszenia » Ogłoszenia 2018r » Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

            Rytwiany

 

RG..0002.4.2018.UM                                                                                    Rytwiany, 2018.12.20 

 

                                          

 

                                                       Z A W I A D O M I E N I E                     

                                                                                                                                                                                               

      Na podstawie art. 20  ust. 1  i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342)

                                                              z w o ł u j ę

IV - sesję Rady Gminy Rytwiany w dniu   28 grudnia 2018 r. (piątek)

o godzinie  8.00  w siedzibie Urzędu Gminy Rytwiany z następującym porządkiem obrad:

 

 

Otwarcie sesji.
Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z wykonania  uchwał  Rady  Gminy z poprzedniej sesji.
Informacja Wójta o pracy między sesjami.
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rytwiany na lata 2018 – 2030.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/206/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2018 rok.
Uchwała w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIX/207/2017 Rady Gminy Rytwiany z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2018 roku.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Rytwiany na 2019 rok.
Uchwała w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rytwiany w 2019 roku.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Podstawa prawna uzyskania zwolnienia z zakładu pracy: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018  r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1342).

 

 

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Jerzy Gwizdowski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2018-12-21.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2018-12-21 12:25:06.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2018-12-21 12:25:06.
czytano: 69 razy, id: 2501
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-12-21
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30,
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2019