Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianywtorek, 29 września 2020 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Strona główna » Spis spraw, druki » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytwiany deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Rytwiany nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 2010). Przepisu nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Rytwiany: kliknij tutaj

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Formularz deklaracji do pobrania poniżej.

Kategoria główna artykułu to: Spis spraw, druki.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2018-09-24.
Wprowadził do systemu: Piotr Kutyla. Data wprowadzenia: 2018-09-24 11:28:00.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Kutyla. Data publikacji: 2018-09-24 11:28:00.
czytano: 292 razy, id: 2428
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-28
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-09-28
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-06-15
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2020-06-15
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2020-06-15
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-01-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2020-01-10
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2020-01-10
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2020-01-10
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2019-05-08
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2019-05-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2019-05-08
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2018-09-24
Aktualizacja wiadomości
Piotr Kutyla

2018-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2018-09-24
Dodanie załącznika/ załączników
Piotr Kutyla

2018-09-24
Nowa wiadomość
Piotr Kutyla

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020