Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyśroda, 21 października 2020 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY RYTWIANY

Strona główna » Spis spraw, druki » PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY RYTWIANY

PUNKT BEZPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY RYTWIANY

Punkt czynny jest w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.00;

ul. Szkolna 1 (Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Rytwianach)

tel. kontaktowy: 158647854


INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE STASZOWSKIM W 2017 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU
O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)

 

Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej to osoba fizyczna, która: (Sposób wykazywania uprawnienia)

• w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej miała przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)

• posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  (przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny)

• uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego)

• posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa)

• nie ukończyła 26 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

• ukończyła 65 lat (przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

• w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności)

• kobiecie, która jest w ciąży (nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością) (przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGA NA:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIE OBEJMUJE:

1. spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2. spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3. spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacja-Gmina-Rytwiany
(kliknij aby powiększyć)

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2017-06-26.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:32:59.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2017-06-26 12:32:59.
czytano: 358 razy, id: 2193
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-06-26
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020