Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Rytwianyniedziela, 23 lutego 2020 r.

imieniny: Damian, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Strona główna » Spis spraw, druki » ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. PODSTAWA PRAWNA

1) Art.7 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

2) Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Rytwiany z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2015 r. poz. 467). – pobierz

2. WYMAGANE DOKUMENTY

1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. – do pobrania w załaczniku poniżej

2) Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek prawa handlowego bądź wypis z ewidencji działalności gospodarczej dla spółek cywilnych lub jednoosobowych podmiotów gospodarczych.

3) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

4) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

5) Dokument potwierdzający ważne badania techniczne dla pojazdu, którym mają być świadczone usługi, wystawiony przez stację diagnostyczną.

6) Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi.

7) Potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdu poprzez udokumentowanie możliwości korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdu lub dysponowania nieruchomością z odpowiednim miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdu.

8) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania terenem, na którym znajduje się miejsce parkowania pojazdów.

3. OPŁATA

Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł . Płatna na konto Urzędu Gminy Rytwiany

4. TERMIN ODPOWIEDZI

Do 30 dni

5. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Kostrzyn w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

6. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

stanowisko ds. komunalnych i ochrony środowiska, pokój 30 (II piętro) tel. 15 864 79 57
 

Źródło informacji: Urząd Gminy Rytwiany. Data utworzenia: 2015-05-28.
Wprowadził do systemu: Artur Czerwiec. Data wprowadzenia: 2015-05-28 10:26:32.
Zatwierdził do publikacji: Artur Czerwiec. Data publikacji: 2015-05-28 10:26:32.
czytano: 584 razy, id: 1913
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Artur Czerwiec

2015-05-28
Dodanie załącznika/ załączników
Artur Czerwiec

2015-05-28
Nowa wiadomość
Artur Czerwiec

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

Urząd Gminy Rytwiany
ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany

tel.: (15) 864 79 30, 510 171 140
e-mail: rytwiany@rytwiany.com.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

  Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Rytwiany 2003-2020